Szkolenia dla pilotów śmigłowca

Szkolenie pilota śmigłowca

Oferujemy kompleksowe szkolenia dla pilotów śmigłowca. Nasza kadra składa się z wykwalifikowanych i doświadczonych specjalistów, którzy nauczą Cię latać płynnie, a przede wszystkim odpowiedzialnie. Ukończenie szkolenia na pilota śmigłowca pozwala na podjęcie pracy w pogotowiu lotniczym, instytucjach przeprowadzających operacje przy sieciach energetycznych oraz w firmach, które oferują loty turystyczne. Osoba, która uzyska licencję pilota śmigłowca może wykonywać loty komercyjne. Pilot z licencją CPL może także starać się o uprawnienia instruktorskie i prowadzić szkolenia lotnicze.

Świadczymy również profesjonalne doradztwo dotyczące zakupu nowego śmigłowca lub urządzeń używanych. Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty!

Licencja pilota CPL

Aby wziąć udział w naszym szkoleniu, należy spełniać określone wymagania. Uczestnik powinien mieć ukończone 18 lat, posiadać orzeczenie lotniczo-lekarskie klasy 1 i licencję pilota śmigłowca turystycznego PPL(H). Jeśli kursant spełnia wszystkie te warunki, może wziąć udział w szkoleniu. Nasze szkolenie składa się z części teoretycznej i praktycznej. Pierwsza część obejmuje wykłady prowadzone przez doświadczonych instruktorów i zadania na platformie e-learningowej. Część praktyczna związana jest bezpośrednio z uczestnictwem w lotach śmigłowcem. Nasze szkolenie zwieńczone jest egzaminem państwowym w LKE, po którym uczestnik uzyskuje licencję pilota śmigłowca i może podjąć pracę w tym zawodzie. Oferowane przez nas szkolenia obejmują ponad 100 godzin zajęć teoretycznych oraz 50 godzin lotów.

Co wchodzi w zakres teoretycznego szkolenia pilota śmigłowca?

Teoretyczne szkolenie pilota śmigłowca obejmuje zagadnienia prawa lotniczego, a także informacje z zakresu ogólnej wiedzy o statku powietrznym. Szkolenie umożliwia zapoznanie się z zasadami lotu, nawigacji oraz procedurami operacyjnymi. Kandydat na pilota śmigłowca zdobywa wiedzę na temat łączności, planowania lotu i jego prawidłowego przebiegu. Na zajęciach omawiane są tematy poświęcone meteorologii, a także czynnikom warunkującym zachowanie człowieka, które mogą mieć wpływ na umiejętność pilotowania i podejmowania decyzji przez pilota. Podczas tego etapu szkolenia kandydat zostaje wyposażony w niezbędną wiedzę, która potrzebna mu będzie w trakcie zdobywania umiejętności praktycznych.

Z czego wynikają wymogi i uprawnienia dla licencji pilota CPL?

Wymogi i uprawnienia dla licencji pilota CPL wynikają z przepisów Part-FCL, obowiązujących na obszarze Unii Europejskiej. Szkolenie pilota CPL umożliwia zdobycie przez kursanta uprawnień zawodowego pilota śmigłowca. Zarówno szkolenie praktyczne, jak i egzamin praktyczny muszą odbyć się w okresie ważności zaliczonego egzaminu z teorii. Przeprowadzamy szkolenia pilotów śmigłowców zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Zapewniamy kursantom doskonałe warunki do zdobywania umiejętności teoretycznych i praktycznych. Dysponujemy w tym zakresie wiedzą, doświadczeniem oraz sprawdzonej jakości zapleczem sprzętowym. W przypadku dodatkowych pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji!