DTO

Loty specjalistyczne - SPO

HeliMax posiada zezwolenie do wykonywania operacji specjalistycznych z użyciem śmigłowców Robinson R44 II w zakresie:

  • Operacji patrolowania z powietrza
  • Operacji fotografowania i filmowania z powietrza, w tym operacje z użyciem specjalistycznego sprzętu (np. fotogrametria, skanowanie terenu)

Organizacja jest zarejestrowana pod nr certyfikatu PL.SPO.068.