Testy awionetki

Testy awioniki

Wykorzystując nasze urządzenia testowe do wyposażenia awionicznego oferujemy sprawdzenie poprawności działania wyposażenia awionicznego, tj. transpondera i układu ciśnienia statycznego oraz rurki pitota.

 

Na czym polega sprawdzanie poprawności działania transpondera i układu ciśnienia statycznego?

Sprawdzanie poprawności działania transpondera i układu ciśnienia statycznego jest kluczowym elementem utrzymania bezpieczeństwa lotów. Proces ten polega na przeprowadzeniu serii testów mających na celu potwierdzenie, że urządzenia te działają prawidłowo i zgodnie z wymaganiami technicznymi. Transponder, który jest integralną częścią systemu identyfikacji lotów, jest testowany pod kątem poprawności przekazywania danych do systemów naziemnych. Z kolei układ ciśnienia statycznego, który jest niezbędny do prawidłowego działania wysokościomierza, jest sprawdzany pod kątem dokładności pomiarów. Wszystkie te testy są przeprowadzane przy użyciu specjalistycznego sprzętu, który gwarantuje najwyższą precyzję pomiarów.

 

Na czym polega kontrola właściwego funkcjonowania rurki Pitota?

Kontrola właściwego funkcjonowania rurki Pitota ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa w czasie lotu. Rurka Pitota to przyrząd wykorzystywany do określania prędkości samolotu, a jego niezawodność jest niezbędna dla zachowania stabilności maszyny. Procedura weryfikacji rurki Pitota obejmuje wykonanie serii testów, których celem jest potwierdzenie prawidłowego działania urządzenia zgodnie z normami technicznymi. Badania te zawierają między innymi weryfikację, czy rurka adekwatnie określa prędkość lotu w zróżnicowanych warunkach pogodowych. Wszystkie te badania są realizowane za pomocą wyspecjalizowanego sprzętu, który zapewnia najwyższy poziom dokładności pomiarów. Zachęcamy do skorzystania z naszych usług w tym zakresie.