lotnisko dla śmigłowcaRejestrowanie i ewidencjonowanie lotnisk - jak to wygląda w praktyce?

Własne lotnisko to wymagająca inwestycja. Pod względem prawnym, chcąc korzystać z własnego lotniska, trzeba dopełnić wielu formalności. Związane są one m.in. z rejestracją oraz wpisem do ewidencji Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Wyjaśniamy, jak w praktyce wygląda cały proces i jakich formalności trzeba koniecznie dopełnić.

 

Lotnisko dla śmigłowca – co warto wiedzieć na ten temat?

Prywatne lotnisko dla śmigłowca to, podobnie jak korzystanie z dobrze wyposażonej bazy obsługowej, sposób na uniknięcie straty czasu oraz pieniędzy. Dzięki ograniczeniu dojazdów do miejsca bazowania śmigłowca można korzystać z niego w sposób bardziej komfortowy. To skłania do podjęcia decyzji o budowie lotniska naziemnego bądź lotniska wyniesionego np. na terenie firmy. Jest to jak najbardziej możliwe.

Aby można było korzystać z prywatnego lotniska, trzeba przejść m.in. przez proces jego rejestracji. Formalności obejmują zgromadzenie wielu różnych dokumentów, które pozwalają na złożenie kompletnego wniosku do Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

 

Kto może założyć własne lotnisko?

Każdy, kto złoży wniosek i uzyska stosowne zezwolenie, może założyć lotnisko do prywatnego użytku lub lotnisko do użytku publicznego. Lotnisko do wyłącznego użytku może założyć każdy, kto m.in.:

  • na stałe przebywa w Polsce,
  • posiada siedzibę firmy na terytorium RP lub innych państw UE.

Brak szczególnie restrykcyjnych obostrzeń dotyczących zakładania lotnisk  dla śmigłowców znacząco ułatwia cały proces rejestracji. W przypadku typowych lotnisk mamy do czynienia z koniecznością dokonania wpisu do rejestru lotnisk. Lotnisko wymaga odpowiedniej ewidencji, czyli wpisu do wykazu lotnisk cywilnych.

 

Kto wydaje zezwolenie na założenie lotniska?

Osobą decyzyjną w przypadku wnioskowania o założenie lotniska jest Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Wniosek musi uwzględniać szereg różnorodnych dokumentów, które pozwolą na właściwą ocenę, czy inwestycja jest zgodna z prawem oraz nie będzie w negatywny sposób oddziaływała na otoczenie. Kolejnym krokiem jest wpisanie lotniska do Rejestru Lotnisk Cywilnych. Rejestr Lotnisk Cywilnych jest dokumentem państwowym, który zawiera m.in. wszystkie podstawowe dane dotyczące zarejestrowanych lotnisk, plany zagospodarowania lotnisk, niezbędne dane techniczne, a także mapy numeryczne. Cały proces rejestracji lotnisk w praktyce jest dość skomplikowany, dlatego warto skorzystać z pomocy ekspertów, którzy podzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem.