śmiglowiecNajczęstsze usterki techniczne śmigłowców

Według jednej z definicji śmigłowiec to "cięższy od powietrza statek powietrzny, utrzymujący się w locie głównie w wyniku oddziaływania powietrza na co najmniej jeden wirnik o napędzie silnikowym, głównie w osiach pionowych". To maszyna, która daje nam wiele możliwości, ale która wymaga systematycznej kontroli stanu technicznego i poziomu gwarantowanego bezpieczeństwa. Jakie są najczęstsze usterki techniczne śmigłowców? I jak można im przeciwdziałać? Temat ten omawiamy w naszym artykule.

 

Najczęstsze usterki śmigłowców

Do najczęstszych przyczyn usterek zaliczamy: 

  • uszkodzenia będące następstwem nieprawidłowego użytkowania śmigłowca,
  • uszkodzenia wynikające z niewystarczającego zabezpieczania podzespołów przed negatywnymi warunkami środowiskowymi, takimi jak wilgoć lub zasolenie powietrza,
  • uszkodzenia wynikające ze standardowej zawodności sprzętu,
  • przypadkowe usterki i awarie, spowodowane wadą materiałową lub przedwczesnym zużyciem.

W większości przypadków konieczna jest naprawa główna (remont) uszkodzonego podzespołu lub jego całkowita wymiana. W przypadku drobnych uszkodzeń, mieszczących się w ograniczeniach nałożonych przez producenta, możliwa jest naprawa uszkodzenia bez konieczności remontu lub wymiany całego elementu.

 

Obsługa techniczna śmigłowców

W prawidłowym funkcjonowaniu śmigłowców ogromną rolę odgrywa odpowiednia obsługa techniczna, której celem jest utrzymanie albo przywrócenie dobrej jakości i integralności poszczególnych elementów. Dzięki profesjonalnej analizie śmigłowiec może nieprzerwanie pełnić swoją funkcję, odznaczając się przy tym niezawodnością i wysokim poziomem bezpieczeństwa. Obsługa techniczna obejmuje szereg skomplikowanych czynności, takich jak przeprowadzanie okresowych przeglądów stanu technicznego, wykonywanie napraw, modyfikacji, wymian i remontów. Czynniki takie jak wiedza, dbałość o szczegóły i czujność pomagają wykryć wszelkie mankamenty i im przeciwdziałać.

Warto wspomnieć, że nad zapewnieniem sprawności technicznej śmigłowców czuwają dwie osobne organizacje:

  • Prowadząca nadzór nad harmonogramem obsługi technicznej Organizacja Zarządzania Ciągłą Zdatnością do Lotu (CAMO – Continuous Airworthiness Management Organization),
  • Wykonująca faktyczną obsługę techniczną Zatwierdzona Organizacja Obsługowa (AMO – Approved Maintenance Organization).

 

Nasza oferta

Jak już wspomnieliśmy, właściwa obsługa techniczna śmigłowców wymaga specjalistycznej wiedzy i działań zakrojonych na szeroką skalę. Każda z maszyn musi być kontrolowana z dużą dokładnością, by wykryć wszelkie, zarówno niewielkie, jak i duże usterki. Potrzebna jest więc cała gama konkretnych, wymuszonych przepisami procedur.

Jako firma z wieloletnim doświadczeniem posiadamy certyfikat PL.145.107, który uprawnia nas do obsługi zarówno bazowej jak i liniowej śmigłowców: Bell 206, Bell 407, Bell 427, Bell 429, Bell 505, Robinson R44, a także Robinson R66. Co ważne, posiadamy wydany przez Urząd Lotnictwa Cywilnego certyfikat Zatwierdzonej Organizacji Obsługowej (AMO - Approved Maintenance Organization). Wysoką jakość świadczonych usług zawdzięczamy bogatemu doświadczeniu, świetnemu wykształceniu oraz wzorowo wyposażonemu zapleczu technicznemu. Już dziś sprawdź naszą ofertę!