śmigłowiecKto może zrobić kurs na pilota śmigłowca?

Prowadzenie statków powietrznych wiąże się z ogromną odpowiedzialnością. Właśnie dlatego, aby móc się tym zajmować, należy uzyskać odpowiednie uprawnienia. Co ważne, w zależności od tego, czy chęć ich zdobycia wyraża osoba, która chce zajmować się lotami zawodowymi czy rekreacyjnymi (na przykład w celach turystycznych), konieczne będzie ubieganie się o inny stopień uprawnień. Kto może zrobić kurs na pilota śmigłowca i jakie warunki musi spełnić, by nim zostać?

 

Czy każdy może się zapisać na kurs pilota śmigłowca? 

Wymagania, które należy spełnić, aby starać się o uzyskanie licencji pilota śmigłowca, są większe niż na przykład te dotyczące prawa jazdy na samochód. Do wymogów obowiązującego prawa, które musi spełnić osoba zapisująca się na kurs na pilota śmigłowca, należą:

  • odpowiedni wiek – ukończone 17 lat przez kandydata w chwili podejścia do egzaminu i 16 lat w chwili rozpoczęcia szkolenia,
  • odpowiedni stan zdrowia potwierdzony orzeczeniem lotniczo-lekarskim Part-MED klasy LAPL, potwierdzającego zdolność kursanta do prowadzenia śmigłowca,
  • zaliczenie egzaminu z języka angielskiego.

 

Jak wygląda szkolenie i egzamin na pilota śmigłowca? 

Osoba, która spełnia wszystkie wymogi formalne, może zapisać się na kurs pilota śmigłowca. Wyróżnić możemy licencję LAPL(H) i PPL(H). W obu przypadkach pierwszym etapem jest szkolenie teoretyczne, które składa się ze stu godzin zajęć. W czasie ich trwania kandydaci na pilotów zdobywają wiedzę dotyczącą przede wszystkim zasad lotu, meteorologii i nawigacji oraz poznają zagadnienia z zakresu prawa lotniczego.

Równie ważną częścią szkolenia na pilota śmigłowca jest oczywiście część praktyczna. Jest ona krótsza, ponieważ składa się z czterdziestu godzin. W czasie zajęć praktycznych przyszli piloci śmigłowców odbywają trzydzieści godzin lotu w obecności instruktora. Zwieńczeniem praktyki jest dziesięć godzin samodzielnego lotu. Należy jednak podkreślić, że jest nadzorowany przez instruktora.

Po zakończeniu kursu kandydaci mogą przystąpić do egzaminu, który podobnie jak egzamin na prawo jazdy składa się z dwóch części. Jest organizowany przez Urząd Lotnictwa Cywilnego. Warunkiem przystąpienia do egzaminu praktycznego, który polega na locie śmigłowcem z egzaminatorem, jest zaliczenie egzaminu teoretycznego. Jeżeli kandydat otrzyma pozytywny wynik z obu części egzaminu, otrzymuje licencję pilota śmigłowca.