lotniskoJakie wymogi powinny spełniać lotniska cywilne?

Większość z nas myśląc o lotnisku, ma przed oczami duży port lotniczy, w którym dziennie pojawia się mnóstwo statków powietrznych. Mało kto ma jednak na uwadze, że w Polsce funkcjonują również tzw. lotniska cywilne, prowadzone także przez osoby fizyczne. Obecnie jest ich aż 466, z czego aż 109 z nich to lądowiska śmigłowcowe prywatne.

 

Kto i w jaki sposób może uruchomić lotnisko cywilne?

Jak łatwo się domyślić, możliwość uruchomienia lotniska cywilnego obwarowana jest licznymi warunkami, które trzeba bezwzględnie spełnić. Określają je zarówno przepisy krajowe, jak i unijne. Ogólnie rzecz biorąc, zupełną podstawą jest posiadanie miejsca stałego pobytu lub siedziby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu.

Aby uzyskać stosowne zezwolenie, konieczne jest złożenie wniosku w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego. Do pisma należy dołączyć liczne dokumenty, takie jak np. plan generalny lotniska, profile pól wznoszenia i podejścia, dowód uiszczenia opłaty lotniczej i tym podobne. Szczegółowy wykaz niezbędnych załączników znajdziesz na stronie ULC.

 

Jakie są wymagania dotyczące lotnisk cywilnych?

Przeszedłeś już szkolenie pilota śmigłowca i zamierzasz założyć własne lotnisko cywilne? Zanim złożysz wspomniany wcześniej wniosek, przeanalizuj, czy Twoje przyszłe lotnisko może spełnić wymagania prawne oraz techniczne.

Wymagania prawne i techniczne dla lotnisk cywilnych to m.in.:

  • zgodność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego,
  • organizacja terenu z uwzględnieniem stosownych parametrów, np. FATO lub DS,
  • posiadanie minimum 1 drogi dojazdowej do sieci dróg publicznych,
  • pozytywna decyzja środowiskowa od wójta, burmistrza lub prezydenta miasta,
  • pozytywna opinia PAŻP o bezkolizyjności lotniska z ruchem lotniczym,
  • uzyskanie wpisu w ewidencji lądowisk cywilnych.