ŚmigłoJakie usterki techniczne najczęściej dotyczą śmigłowców?

Śmigłowce są maszynami o złożonej budowie, a przy ich eksploatacji kluczowym czynnikiem jest zapewnienie możliwie najwyższego poziomu bezpieczeństwa, stąd przy ich obsłudze stosuje się stworzone procedury regularnych przeglądów i wymiany części, których resurs został wyczerpany lub stan techniczny wskazuje na możliwość wystąpienia usterki. Firmy specjalizujące się w serwisie śmigłowców muszą więc posiadać odpowiednie certyfikaty potwierdzające poziom posiadanych kompetencji oraz znajomość zaleceń producentów konkretnych maszyn, co wyraża się przez dopuszczenie dla konkretnych modeli. Przekonajmy się, z jakimi kategoriami niesprawności możemy mieć do czynienia i co je powoduje.

 

Jakie układy mogą ulegać awariom?

W przypadku śmigłowców potencjalne awarie mogą dotyczyć zarówno samego płatowca, jak i jego zespołu napędowego oraz elektroniki. Problemy mogą sprawiać części silników, przekładni głównych lub ogonowych, a także układy elektryczne i hydrauliczne, jak również niektóre mechanizmy. Wśród dość często pojawiających się usterek znajdują się ponadto niedomagania awioniki, czyli systemów odpowiedzialnych za kontrolę lotu, nawigację oraz komunikację. Kłopoty mogą sprawiać także łopaty wirnika głównego lub ogonowego, co ze względu na specyfikę ich działania przekłada się na funkcjonowanie pozostałych podzespołów np. z uwagi na generowane drgania czy powodowane obciążenia łożysk.

 

Co może powodować awarie? 

Awarie poszczególnych podzespołów mogą następować z różnych powodów. W grę wchodzi tu przedwczesne zużycie się materiałów, ale również niekorzystne oddziaływania powodowane przez inne wadliwe komponenty np. przenoszące się wibracje, udary czy podwyższoną temperaturę. Przyczyną problemów bywa też nieprawidłowa obsługa lub naruszenie obowiązujących procedur.