serwis helikopterówJakie certyfikaty i uprawnienia powinny posiadać serwisy helikopterów?

Kierowanie i zarządzanie jednostkami lotniczymi wymaga spełnienia wielu kryteriów prawnych. Naprawy i okresowe przeglądy mają ogromne znaczenie dla bezpieczeństwa, dlatego właśnie każdy serwis helikopterów musi działać na podstawie odpowiednich certyfikatów i uprawnień.

 

Ciągła zdatność do lotów powietrznych

Stan techniczny helikopterów pogarsza się wraz z wiekiem i poziomem eksploatacji. Materiały użyte do produkcji robią się coraz starsze i poniszczone. Do tego dochodzą usterki i awarie wynikłe np. z pęknięcia jakiegoś elementu lub obciążeń konstrukcyjnych. Podstawą certyfikowanej działalności lotniczej jest zarządzanie ciągłą zdatnością do lotu statków powietrznych CAMO (Continuous Airworthiness Management Organization). Do ich kompetencji zaliczyć trzeba tworzenie i aktualizowanie Programów Obsługi Technicznej, opracowywanie i zatwierdzanie Programów Lotów Próbnych i Kontrolnych, nadzorowanie i zlecanie napraw oraz innych czynności serwisowych, analiza dyrektyw zdolności, dokumentacji serwisowej i biuletynów bezpieczeństwa, obserwowanie podzespołów o ograniczonej żywotności, zatwierdzenia modyfikacji, wydawanie i przedłużanie poświadczenia przeglądu zdatności do lotu itp.

 

Certyfikat CAMO

Na podstawie obowiązującego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008 oraz Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1321/2014 Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego może zatwierdzić daną firmę jako organizację zarządzania ciągłą zdatnością do lotu statków powietrznych. Certyfikat ten wymaga spełnienia określonych procedur, które zostały przedstawione w zatwierdzonej charakterystyce zarządzania ciągłą zdatnością do lotu. Jest on ważny przez cały okres, w którym dana organizacja spełnia potrzebne wymagania. Nie traci on ważności do czasu zrzeczenia się, zastąpienia, zawieszenia lub cofnięcia. Certyfikat wydaje się w zakresie określonych statków powietrznych wraz z uwzględnieniem uprawnień do ich przeglądów zdatności oraz możliwości wydawania pozwoleń na loty.

 

Obsługa techniczna statków powietrznych

Zgodnie z aktualnym Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1139/2018 oraz Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1321/2014 prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego możne uznać daną organizację jako zatwierdzoną do obsługi technicznej wyrobów, części i urządzeń oraz do wydawania odpowiednich poświadczeń obsługi, a w szczególnych przypadkach do wydawania zaleceń i poświadczeń przeglądu zdatności do lotu po dokonaniu przeglądu. W tym przypadku certyfikat także jest ważny tak długo, jak długo organizacja obsługowa spełnia wymagania określone w Rozporządzeniu, chyba że nastąpi zrzeczenie się, zastąpienie, zawieszenie lub cofnięcie. W dokumencie zwanym Zakres Zatwierdzenia znajdują się klasa, kategoria i ograniczenia w obsłudze bazowej i obsłudze liniowej danych maszyn.