naprawa helikopteraJak torować i wyważać wirnik nośny oraz śmigło ogonowe helikoptera?

Helikoptery to maszyny, które wytwarzają siłę nośną dzięki ruchowi obrotowemu wirnika. Mechanika lotu śmigłowców jest w rzeczywistości bardzo skomplikowana. W dzisiejszym wpisie pokrótce przedstawimy Państwu, jak należy torować i wyważać wirnik nośny oraz śmigło ogonowe helikopterów i dlaczego jest to bardzo ważna czynność.

 

Czym jest i jakie funkcje pełni wirnik nośny oraz śmigło ogonowe?

Wirnik nośny to prawdziwe serce helikoptera. To dzięki niemu możliwy jest jego ruch w powietrzu. Jest on głównym zespołem konstrukcyjnym każdego śmigłowca. Składa się z łopat, które odpowiadają za utrzymanie i poruszanie się maszyny w powietrzu. To właśnie łopaty wirnika nośnego wytwarzają siłę nośną i ciąg konieczny do lotu poziomego, wznoszenia się i zawisu. Dzięki nim możliwe jest także sterowanie helikopterem podczas jego ruchu w powietrzu. Odgrywają one kluczową rolę w pracy śmigłowca, a także mają decydujący wpływ na bezpieczeństwo użytkowania oraz parametry aerodynamiczne, dlatego muszą być niezwodne i najwyższej jakości.

Śmigło ogonowe równoważy moment reakcyjny powstający w wyniku obrotów wirnika nośnego. Jest również odpowiedzialne za sterowanie ruchem obrotowym śmigłowca wokół osi obrotu wirnika. Znajduje się ono w tylnej części śmigłowca, stąd wzięła się jego nazwa. Średnica śmigła ogonowego jest kilka razy mniejsza od średnicy głównego wirnika napędowego.

 

Na czym polega i jaki jest cel torowania wirnika nośnego i śmigła ogonowego śmigłowca?

Torowanie to operacja, której celem jest doprowadzenie do takiej sytuacji, gdy wirowanie wszystkich łopat wirnika nośnego będzie się odbywało w jednakowej (albo bliskiej jednakowej) płaszczyźnie. Wirowanie łopat wirnika nośnego powinno się odbywać w położeniu tworzącym jeden stożek w tym samym azymucie. Torowanie musi być przeprowadzone, aby mogła być skutecznie wyeliminowana niewspółtorowość łopat. Siły nośne łopat wirnika nośnego są wyrównywane poprzez zmianę kątów nastawienia łopat. Odbywa się to przez zmianę długości drążków, które łączą wodzidła przegubu osiowego z tarczą sterującą. Dzięki torowaniu wektor główny sił aerodynamicznych łopat jest sprowadzany na oś obrotu wirnika głównego. Niewspółtorowość łopat spowodowaną niejednakową względną konstrukcyjną sztywnością oraz procesem technologicznym jest niwelowana przy użyciu mocowanych na ich końcach kompensatorów aerodynamicznych albo płytek wyważających. 

 

Dlaczego torowanie i wyważanie łopat jest ważne?

Wyważanie i torowanie łopat to niezwykle istotna czynność serwisowa, ponieważ bezpośrednio wpływa na bezpieczeństwo oraz prawidłowe funkcjonowanie śmigłowca. To stosunkowo proste zadanie, które jednak nie może być bagatelizowane. Łopat, które nie są wyważone, nie można wytorować. Niewyważone i niewytorowane łopaty powodują nadmierne wibracje helikoptera, co uniemożliwia prawidłowe wyregulowanie żyroskopu, a także wpływa na szybsze zużywanie się poszczególnych elementów śmigłowca. 

Nasza firma świadczy usługi z zakresu wyważania i torowania wirnika nośnego i śmigła ogonowego. Są one przeprowadzane na najwyższym poziomie, ponieważ dysponujemy profesjonalnym analizatorem wibracji wyposażonym w specjalne oprzyrządowanie pozwalające nam na optymalne wyważenie oraz wytorowanie łopat. Swoim klientom oferujemy również przeprowadzenie dokładnej analizy widma wibracji.