Dbanie o stan techniczny śmigłowcaJak odpowiednio zarządzać śmigłowcami od strony technicznej?

Odpowiednie zarządzanie śmigłowcami od strony technicznej jest koniecznością, której nie można uniknąć. Na sam proces zarządzania stanem technicznym śmigłowców składają się różnorodne czynności i procedury. Mają one na celu m.in. utrzymanie śmigłowca w ciągłej zdatności do lotu oraz zapobieganie pojawieniu się usterek. Wyjaśniamy, jak zarządzać śmigłowcami od strony technicznej.

 

Na czym polega zarządzanie śmigłowcami?

Specyfika lotnictwa cywilnego wymusza zastosowanie pewnych procedur, które są gwarancją utrzymania odpowiedniego poziomu stanu technicznego korzystających z przestrzeni powietrznej statków powietrznych. Należą do nich także coraz bardziej popularne śmigłowce. Pod pojęciem zarządzania śmigłowcami od strony technicznej kryje się m.in. zarządzanie utrzymaniem ciągłej zdatności do lotu (CAMO). Ciągła Zdatność do Lotu obejmuje zarówno czynności związane z bieżącymi przeglądami, konserwacją oraz eliminacją usterek, jak i zaplanowaną obsługę techniczną śmigłowców w ujęciu długofalowym.

 

Co obejmuje zarządzanie śmigłowcami od strony technicznej?

Działania mające na celu zarządzanie śmigłowcami w celu utrzymania ciągłej zdatności do lotu należy powierzyć specjalistom, którzy zdobyli stosowane uprawnienia. Pozwalają one na wykonywanie przeglądów, wystawianie rekomendacji oraz poświadczeń niezbędnych w celu bezpiecznego korzystania ze statków powietrznych. Zarządzanie ciągłą zdatnością do lotu śmigłowców ma na celu utrzymanie najwyższych standardów bezpieczeństwa, a także uwzględnia konieczność dopełnienia niezbędnych formalności, które związane są z normalną eksploatacją maszyny. Zarządzanie CAMO uwzględnia m.in.: 

  • działania mające na celu tworzenie i aktualizowanie Programów Obsługi Technicznej,
  • monitorowanie wszystkich podzespołów ze szczególnym uwzględnieniem części o określonej żywotności,
  • zatwierdzanie oraz opracowywanie Programów Lotów Próbnych i Kontrolnych,
  • nadzór oraz analizę Dyrektyw Zdatności,
  • nadzór oraz analizę dokumentacji serwisowej.