Sprawdzenie dokumentacji maszynyCo oznacza skrót CAMO?

Osoby związane z lotnictwem zapewne doskonale wiedzą, czym jest organizacja CAMO. Ci, którzy dopiero wkraczają do świata statków powietrznych, prędzej czy później również będą mieli z nią do czynienia. CAMO to skrót angielskiej nazwy Continuing Airworthiness Management Organisation, czyli Organizacji Zarządzania Ciągłą Zdatnością do Lotu. Czym dokładnie ona jest? To wyjaśnimy w dzisiejszym wpisie.

 

Zarządzanie Ciągłą Zdolnością do Lotu

Obowiązek zachowania stałej zdolności do lotu statku powietrznego narzuca na jego właściciela (lub leasingobiorcę) Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego. Ciągła zdatność do lotu według Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego oznacza, że „śmigłowiec w dowolnym momencie swojego życia spełnia warunki techniczne ustalone w wydanym certyfikatu zdatności do lotu i jest w stanie zapewniającym bezpieczną eksploatację”. Zarządzanie ciągłą zdolnością do lotu obejmuje więc m.in. monitorowanie terminów obsługi technicznej statku powietrznego oraz jego wyposażenia, prowadzenie dokumentacji i zapewnienie zgodności z wymaganymi dyrektywami i biuletynami. Mówiąc prościej, obowiązki CAMO to nadzór nad całym szeregiem, przeglądów i modyfikacji, dzięki którym maszyna zawsze jest zdatna do lotu.

 

Obsługa techniczna to nie wszystko

Niewiele osób zdaje sobie sprawę z tego, że statek powietrzny może zostać uziemiony z pozornie tak błahego powodu, jak braki w dokumentacji. Procedury lotnicze i technologie producentów statków wciąż są udoskonalane, a właściciele maszyn zobowiązani są ich przestrzegać. Utrzymanie ciągłej zdolności do lotu obejmuje więc też utrzymanie aktualnej dokumentacji, zarówno jeśli chodzi o producentów podzespołów, jak i najnowsze przepisy lotnicze. Zarządzanie ciągłą zdatnością do lotu i wdrożenie procedur CAMO właściciel statku może zlecić wyspecjalizowanemu podmiotowi, takiemu jak nasza firma. Program obsługi technicznej zawsze dobieramy indywidualnie dla konkretnej maszyny. Dzięki temu obowiązki właściciela ograniczają się w zasadzie do informowania o odbytych lotach, reszta formalności związana z eksploatacją maszyny pozostaje w rękach doświadczonych ekspertów.