smigłowiecJakie kwestie formalne są związane z zakupem nowego śmigłowca?

Zakup nowego śmigłowca to duża inwestycja, która wymaga nieco czasu. Samo znalezienie odpowiedniego modelu, który idealnie wpisze się w potrzeby inwestora, może nie być tak proste, jak się wydaje. W grę wchodzą również różnego rodzaju formalności, których kupujący musi dokonać. Należy pamiętać, że są to czynności wymagane prawem, dlatego należy odpowiednio wcześniej zapoznać się z ich listą.

 

Formalności przy zakupie nowego śmigłowca

Mówiąc o kwestiach formalnych powiązanych z zakupem nowego śmigłowca, należy sięgnąć do przepisów regulujących prawo lotnicze. Wynika z nich bezpośrednio obowiązek rejestrowania śmigłowców w rejestrze cywilnych statków powietrznych, który prowadzony jest przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

Biorąc pod uwagę powyższe, po zakupie nowego śmigłowca musisz obowiązkowo zarezerwować znak rozpoznawczy, podając:

  • typ,
  • nr fabryczny,
  • cel użytkowania,
  • miejsce bazowania.

Dopiero po wykonaniu tej czynności możesz dokonać zgłoszenia statku powietrznego do rejestru we wspomnianym urzędzie. Zgodnie z art. 37 Prawa lotniczego, musi ono zawierać:

  • nazwisko lub nazwę (firmę) oraz miejsce stałego pobytu (siedzibę) właściciela oraz innego użytkownika statku powietrznego,
  • nazwisko lub nazwę (firmę) oraz miejsce stałego pobytu (siedzibę) osoby faktycznie władającej statkiem powietrznym na podstawie umowy z użytkownikiem,
  • dane o typie statku powietrznego, numer fabryczny i aktualne podstawowe dane techniczne statku powietrznego pozwalające określić jego rodzaj i charakterystykę,
  • fotografie statku powietrznego lub ich zapis cyfrowy.

Dalsza część przepisu nakłada na zgłaszającego obowiązek dołączenia do dokumentu oświadczenia, że statek powietrzny nie jest zarejestrowany w rejestrze innego państwa, a także dokumentów potwierdzających istnienie wobec statku powietrznego prawa własności i ograniczonych praw rzeczowych. Jeżeli Twój śmigłowiec będzie sprowadzony spoza Unii Europejskiej, konieczny będzie także dokument odprawy celnej SAD. Pamiętaj, że o swoim zakupie musisz poinformować pisemnie także producenta. Wówczas Twój nowy nabytek zostanie objęty biuletynem.